این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
Assoc. Prof. Dr. N. RAMU - Annamalai University,  India
ریاست کنفرانس


Dr. Mustafa DAŞKIN- Sinop University,  Turkey
دبیر علمی کنفرانساطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

عنوان فایل : راهنمای نگارش مقالات انگلیسی

فرمت فایل : DOC                        حجم فایل : 60 کیلو بایت