این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
Assoc. Prof. Dr. N. RAMU - Annamalai University,  India
ریاست کنفرانس


Dr. Mustafa DAŞKIN- Sinop University,  Turkey
دبیر علمی کنفرانساطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 8 - مکاتبه از راه ایمیل دبیرخانه

با توجه به اتمام کار دبیرخانه، تنها راه ارتباطی با دبیرخانه ایمیل (info@amtm2016.com) می باشد.

با توجه به اتمام کار دبیرخانه، تنها راه ارتباطی با دبیرخانه ایمیل (info@amtm2016.com) می باشد. 
بازگشت1396/01/23
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !